Informatiebehoefte bij de assemblage van produktiemachines en de informatieoverdracht van CAD naar assemblage

  • E.G. Gorissen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1993
Original languageDutch
SupervisorJ.M. van Bragt (Supervisor 1)

Cite this

'