Inelastische verstrooiing van gepolariseerde protonen aan verschillende Zn-isotopen

  • J.F.A.G. Ruyl

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorPiet J. van Hall (Supervisor 1) & Siebren S. Klein (Supervisor 2)

Cite this

'