Industrie-robot gemodelleerd als starre manipulator met flexibele aandrijvingen

  • M.P.C.M. van Wijck

Student thesis: Master

Date of Award1 Nov 1986
Original languageDutch
SupervisorF.J. Kylstra (Supervisor 1)

Cite this

'