Immobilisatie van de bifunktionele oxidatie katalysator TSCoPc/PVAm op macroporeuze silica en kool

  • T.J.W. de Weerd

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1983
Original languageDutch

Cite this

'