ID on representation in architecture
: afstudeerthesis en ontwerp van een 'Dutch Cultural Centre' in Stockholm : het resultaat van een duurzame samenwerking tussen Nederland en Zweden

  • T.P.M. van Dartel

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 2015
Original languageEnglish
SupervisorJ.G. Wallis De Vries (Supervisor 1), Wouter Hilhorst (Supervisor 2), J.J.P.M. van Hoof (Supervisor 2) & R.T. Willemse (Supervisor 2)

Cite this

'