Huurwoningen te koop?
de verkoopmogelijkheden van de sociale huurvoorraad via een model in kaart gebracht

  • E.C. Stoop

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Sep 2008
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2) & Peter van Os (External coach)

Cite this

Huurwoningen te koop?: de verkoopmogelijkheden van de sociale huurvoorraad via een model in kaart gebracht
Stoop, E. C. (Author). 30 Sep 2008

Student thesis: Master