Huurwoningen te koop?
: de verkoopmogelijkheden van de sociale huurvoorraad via een model in kaart gebracht

  • E.C. Stoop

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 2008
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2) & Peter van Os (External coach)

Cite this

'