Huren met beleid
: de dilemma's in het vormgeven van het huurbeleid

  • G. van Liebergen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2006
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

'