Huishoudensprofielen in de huisvesting van ouderen : een aanzet tot een andere aanpak

  • C.B.C. van Bladel

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1993
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'