Hoogopgeleide starters op de woningmarkt in regio Eindhoven
: een onderzoek naar de overstap van studentenhuisvesting naar reguliere huisvesting door hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven en de knelpunten die zich daarbij voordoen

  • J.M.A. Besselink

Student thesis: Master

Date of Award31 May 2015
Original languageDutch
SupervisorPauline E.W. van den Berg (Supervisor 1), J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2) & H. Evers (External coach)

Cite this

'