Hoogbouw in hout
: het constructief ontwerpen van een appartementengebouw van tenminste 10 bouwlagen met een houtconstructie

  • E.C. Woudenberg

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 2006
Original languageDutch
SupervisorA.J.M. Jorissen (Supervisor 1), S.P.G. (Faas) Moonen (Supervisor 2) & S.F.A.J.G. Zegers (Supervisor 2)

Cite this

'