Homogene oxidatie van L(+)-ascorbinezuur in basisch milieu in aanwezigheid van de reversibele zuurstofdrager u-oxo-bis(bis(L(-)-histidinato)kobalt(II))

  • M.G.P.M. van Montfoort

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'