Hoe te slagen in Europa!
een vergelijkende studie van de bouwprocessen in Nederland, Duitsland, Engeland, België en Frankrijk op de gebieden cultuur en recht voor bouwers en ontwerpers aan de hand van het traditionele samenwerkingsmodel

  • R. Favié

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2004
Original languageDutch
SupervisorG.J. Maas (Supervisor 1), A.L.M. Eekelen (Supervisor 2), W. Tijhuis (Supervisor 2) & M.A.B. Chao-Duivis (Supervisor 2)

Cite this

'