Hoe groen is groen...?
: een onderzoek naar de meetbaarheid van duurzaamheid op gebiedsniveau

  • E. van Rijn

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2012
Original languageDutch
SupervisorL.A.M.C. van de Ven (Supervisor 1), E.L.C. van Egmond - de Wilde De Ligny (Supervisor 2) & J. Teunizen (External coach)

Cite this

'