Heterogene en homogene partiële etheen- en ethaanoxidatie in een micro vast-bed-reactor

  • E.L.F. Bardouille

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.W.M.H. Geerts (Supervisor 2)

Cite this

'