Het vriesdrogen van oplossingen waarin aroma dispers aanwezig is . Berekeningen aan een vriesdrogende laag aan de hand van het model voor selektieve diffusie

  • B.P. Eversdijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch

Cite this

'