Het verval van de woningvoorraad : een modelmatige benadering op landelijk niveau : aankoop, sloop, nieuwbouw, verkoop

  • S.A.A. Backx

Student thesis: Master

Date of Award1 May 1987
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'