Het vermijden van teken interferentie bij datatransmissie volgens kriteria van Nyquist

  • H.A. Dortmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch
SupervisorW.H. van Zoest (Supervisor 1) & A.P. Verlijsdonk (Supervisor 2)

Cite this

'