Het transversaal meten van het brekingsindexprofiel van glasvezels volgens de focusseermethode

  • F.J.M. Gaykema

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1985
Original languageDutch
SupervisorJ. van der Plaats (Supervisor 1), W.C. van Etten (Supervisor 2) & Daan C. Schram (Supervisor 2)

Cite this

'