Het toepassen van SEA op de geluidoverdracht over meerdere bouwkundige knopen : een experimenteel onderzoek met behulp van metingen en simulaties aan schaalmodellen

  • Jeroen Vugts

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 2002
Original languageDutch
SupervisorE. Gerretsen (Supervisor 1), H.J. Martin (Supervisor 2), G.S. Bron - van der Jagt (Supervisor 2) & Constant C.J.M. Hak (Supervisor 2)

Cite this

'