Het testen en optimaliseren van een injektiemethode voor het volgen van drukreakties : toepassing op de copolymerisatie-reaktie bij lage druk van etheen en vinylacetaat

  • A.J. van Schaik

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch

Cite this

'