Het sublimatiedrogen van water-dextrine oplossingen in gefluidiseerde toestand op trillende platen

  • F.P.M. Niessen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch

Cite this

'