Het schatten van parameters in geparametriseerde lineaire modellen m.b.v. experimenteel bepaalde data

  • P.J.M. Roozen-Kroon

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1987
Original languageDutch
SupervisorDick H. van Campen (Supervisor 1) & A. de Kraker (Supervisor 2)

Cite this

'