Het real-time detecteren van de maximale frequentie in een L.F.-Dopplerspectrum bij bloedsnelheidsmeting met behulp van continu ultrageluid

  • S. Falkena

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1979
Original languageDutch
SupervisorC.E. Mulders (Supervisor 1)

Cite this

'