Het radiale gastemperatuurverloop van een positieve zuil in neon, bepaald uit de verschuiving van het interferentiepatroon van een dubbelspleet

  • G.J.N.E. de Vlieger

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'