Het oplossen van randwaarde problemen voor grote stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen met behulp van de Riccatitransformatie en het berekenen van reflectie- en transmissiecoëfficiënten van een golfpijp

  • J.C.H. van Gerwen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorJ.P. Veltkamp (Supervisor 1)

Cite this

'