Het ontwikkelen van prestatiedimensies voor het beoordelen van procesoperators

  • Ad J.M. van Ginneken

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1991
Original languageDutch
SupervisorJ.A. Algera (Supervisor 1)

Cite this

'