Het ontwikkelen van een studievaardigheidscursus voor eerstejaars scheikunde studenten en het nagaan van het effect van de ontwikkelde cursus op de studieresultaten van die studenten

  • J.H. Stuyvenberg

Student thesis: Master

Date of Award1988
Original languageDutch
SupervisorD.W. Vaags (Supervisor 1) & T.G.J. Simons (Supervisor 2)

Cite this

'