Het ontwikkelen van een studievaardigheidscursus voor eerstejaars scheikunde studenten en het nagaan van het effect van de ontwikkelde cursus op de studieresultaten van die studenten

  • J.H. Stuyvenberg

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award1988
Original languageDutch
SupervisorD.W. Vaags (Supervisor 1) & T.G.J. Simons (Supervisor 2)

Cite this

Het ontwikkelen van een studievaardigheidscursus voor eerstejaars scheikunde studenten en het nagaan van het effect van de ontwikkelde cursus op de studieresultaten van die studenten
Stuyvenberg, J. H. (Author). 1988

Student thesis: Master