Het ontwerp van een machine voor het kalibreren van schuifmaten

  • P.A.M. Billekens

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1992
Original languageDutch
SupervisorP.H.J. Schellekens (Supervisor 1) & P.C.J.N. Rosielle (Supervisor 2)

Cite this

'