Het ontwerp van een kantoorgebouw voor Limagas N.V. . Invloed van de wrijving en van de afmeting en stijfheid van de lastplaat op de rotatiecapaciteit van gewapend betonnen liggers

  • A.J.M. Maas

Student thesis: Master

Date of Award1 Jan 1987
Original languageDutch

Cite this

'