Het onderzoek naar het warmte-effect bij de kraking van paraffine in een batchreactor onder hoge waterstofdruk

  • A.J.F.M. van Nieuwland

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch

Cite this

'