Het modelleren van de droogpartij van een papiermachine met behulp van een lumpmodel

  • W.M.A. Kruf

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorW.J. Coumans (Supervisor 1)

Cite this

'