Het modelleren van de droogpartij van een papiermachine met behulp van een lumpmodel

  • W.M.A. Kruf

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorW.J. Coumans (Supervisor 1)

Cite this

Het modelleren van de droogpartij van een papiermachine met behulp van een lumpmodel
Kruf, W. M. A. (Author). 31 Aug 1992

Student thesis: Master