Het modelleren van berichten en trajekten in een informatiesysteem

  • M.M.A. van den Nieuwenhof

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1990
Original languageDutch
SupervisorK.M. van Hee (Supervisor 1) & M. Voorhoeve (Supervisor 2)

Cite this

'