Het meten van gasdiffusie in water als functie van de temperatuur en het ontwikkelen van een instationaire gasdiffusie meetmethode

  • P.T.H.M. Verhallen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch
SupervisorJ.A. Poulis (Supervisor 1) & A.J. Kruger (Supervisor 2)

Cite this

'