Het meten van de soortelijke warmte van magnetische zouten bij lage temperaturen

  • A. Herweijer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1966
Original languageDutch
SupervisorM.J. Steenland (Supervisor 1) & H.M. Gijsman (Supervisor 2)

Cite this

'