Het meten en modelleren van de intrinsieke kinetiek van de oxidatie van methyl-alpha-D-glucoside over een Pt/C-katalysator

  • P. Romer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorY.J.B.M. Schuurman (Supervisor 1)

Cite this

'