Het maken van spinnen van polyvinylalkohol en een vergelijking van deze vezels met enkele uit commerciele polyvinylalkoholen gesponnen vezels

  • W.M. Barentsen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch

Cite this

'