Het magnetisch gedrag van Zn1-xCoxSe en magnetisatieberekeningen aan Zn1-xFexSe

  • C.E.P. Gerrits

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1989
Original languageDutch
SupervisorHenk J.M. Swagten (Supervisor 1)

Cite this

'