Het kiezen van vervormingsfuncties voor de modellering van de dynamica van vervormbare lichamen

  • A.A.M. de Craen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1988
Original languageDutch
SupervisorDick H. van Campen (Supervisor 1), A.A.H.J. Sauren (Supervisor 2) & W.P. Koppens (Supervisor 2)

Cite this

'