Het instationaire warmtegedrag van een halfoneindige pijpleiding met meerdere mantels en voorverwarmde productstroom

  • P.J.H.M. Boots

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1983
Original languageDutch
SupervisorJ.H. Kruizinga (Supervisor 1) & J.P. Veltkamp (Supervisor 2)

Cite this

'