Het hysterese verschijnsel in oppervlaktespanning-oppervlakte kurven van longsurfaktant

  • A.F.M. Snik

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch
SupervisorP.E. van der Leeden (Supervisor 1), A. Kruger (Supervisor 2), J.A. Poulis (Supervisor 2) & C.H. Massen (Supervisor 2)

Cite this

'