Het hoge conversie copolymerisatiegedrag van styreen en methylacrylaat in verschillende processen : invloed van copolymerisatie tot hoge conversie op de microstructuur van het copolymeer

  • A.F. Lelivelt

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1984
Original languageDutch
SupervisorA.L. German (Supervisor 1)

Cite this

'