Het gedrag van electrolytisch gevormde zuurstofbellen aan een horizontale electrode in KOH oplossingen met een beschouwing over het loslaatfenomeen

  • H.M.S. Wedershoven

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorSjoerd J.D. van Stralen (Supervisor 1)

Cite this

'