Het gebruik van IT door kleine en middelgrote ondernemingen in Merseyside : een onderzoek naar verwachte en verkregen voordelen van IS/IT

  • J.C.M. de Wit

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1996
Original languageDutch
SupervisorM.T.H. Meeus (Supervisor 1)

Cite this

'