Het effekt van fosfaat op de HDN-aktiviteit en -selektiviteit van alumina en kool gedragen NiMo-katalysatoren

  • J.C. Volmer

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch
SupervisorS. Eijsbouts-Spickova (Supervisor 1) & V.H.J. de Beer (Supervisor 2)

Cite this

'