Het effekt van de prijs van herverzekering op het resultaat van de verschillende marktpartijen
: een onderzoek naar de werking van het prijsmechanisme op de herverzekeringsmarkt voor kredietrisico's en het effekt van de prijs op het resultaat van de (her)verzekeraar

  • H.A.J. van den Eijnde

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1995
Original languageDutch
SupervisorF.P.D. van Bel (Supervisor 1)

Cite this

'