Het effect van waterstof, water, kooldioxide en ethaan op de oxidatieve koppeling van methaan in een ideaal gemengde gasfase

  • V.H.A.M. van Spaendonk

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1989
Original languageDutch
SupervisorJ.H.B.J. Hoebink (Supervisor 1) & J.W.M.H. Geerts (Supervisor 2)

Cite this

'