Het effect van begripsgericht onderwijs op programmeervaardigheid

: hoe een notional machine vwo 5-leerlingen beter liet programmeren

  • J. van Wijgerden

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award14 Aug 2018
Original languageDutch
SupervisorAntoine A.J. van den Beemt (Supervisor 1)

Cite this

Het effect van begripsgericht onderwijs op programmeervaardigheid: hoe een notional machine vwo 5-leerlingen beter liet programmeren
van Wijgerden, J. (Author). 14 Aug 2018

Student thesis: Master