Het berekenen van niet-isotherme droogprocessen met de regulier regime methode : bepaling van de karakteristieke stofeigenschappen aan de hand van twee niet-isotherme droogcurven van druppels in het regulier regime

  • G.J. Aarts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch

Cite this

'