Het bepalen van rhodamines in oppervlaktewater met behulp van capillaire zone electroforese in combinatie met laser geinduceerde fluorescentie detektie

  • T.P.A. Rutten

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1992
Original languageDutch
SupervisorF.M. Everaerts (Supervisor 1) & B.J. Wanders (Supervisor 2)

Cite this

'