Het bepalen van emissiefactoren van plaatmaterialen onder gebruiksomstandigheden met de regressie : methode in de calorimeter

  • J.D. de Jong

Student thesis: Master

Date of Award1991
Original languageDutch

Cite this

'